Dette boomarklet er et værktøj til translitteration af hjemmesider på jiddisch efter YIVO-reglerne.


Yiddish Translit


Læs mere om den på den tyske side.

Copyright © 2006-2016 Martin Podolak. Alle rettigheder reserveret.