Studiet

Siderne om mit kandidatstudie i Russisk på Københavns Universitet.

Værktøj til akademisk translitteration af russiske tekster.

Nogle referater, handouts osv. fra mit studie omkring slavistik og oversættelsesvidenskab.

Copyright © 2006-2017 Martin Podolak. Alle rettigheder reserveret.