Ordbogsystemet på Østeuropaportalen har fået en ny ordbog om lingvistisk terminologi til tysk, engelsk, russisk og serbokroatisk. Alle 2.600 opslagsord er tematisk annoteret. Systemet råder nu over 71.000 opslagsord.

Glossary of Linguistic TermsDownload overlayet

GoogleEarth-overlay_osteuropaeische-geschichte.kmz (22 MB)

Jeg har redigeret dette overlay til GoogleEarth som indeholder historisk og videnskabelig kortmateriale om forskellige østeuropæiske regioner.

De enkelte kort er:

  • Rusland 1300-1796
  • Østrig-Ungarn 1899 politisk
  • Østrig-Ungarns folkeslag
  • Polen-Litauen 1569
  • Polens delinger 1772-1795
  • Polen 1812
  • Oversigtskort Polen-Galicien-Volhynien
  • Østlig Prøjsen ca. 1800
  • Bukovina 1901
  • Guvernement Podolien
  • Transsylvanien 1857

 

Noget den Europæiske Union har at fortælle om mit fremtidige erhverv:

Sprogindustrien er mindre hårdt ramt af den økonomiske krise end andre sektorer, fremgår det af en undersøgelse foretaget for Europa-Kommissionen.  Undersøgelsen, som er den første af sin art, hvor størrelsen af sprogindustrien i EU analyseres, omfatter oversættelse og tolkning, lokalisering og globalisering, tekstning og eftersynkronisering, sprogteknologiske værktøjer og sprogundervisning. Ifølge undersøgelsen var sprogindustriens omsætning i EU 8,4 mia. EUR i 2008. Den forventes at vokse med mindst 10 % årligt i de kommende år og at nå op på mellem 16,5 og 20 mia. EUR i 2015. Det er dermed en af de industrier i EU, der har den højeste vækstrate. [...] (Kilde: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1828&format=HTML&aged=0&language=DA)

Undersøgelsen blev præsenteret på en konference, som kan ses her (Flash / Quicktime)

Selve undersøgelsen findes her (PDF)

Following book shops have been checked in octobre 2012 for books on language as for instance on Russian and foreign language courses, Russian as a foreigner, dictionaries, everything between phonetics and text linguistics, translation theory etc. In this list I put additional details for translation scholars.

 1. Biblio-Globus (rating: 5/5)
  Best shop for language, both in quality and quantity. Even better: antiquarian books of relevant Soviet classics among new books. The bookseller obviously knows the subject. Find it on the second floor, hall/зал 14.
  For translation studies refer to English section/секция 02, shelf/шкаф 14, case/полка 03 to 08 and furthermore one shelf case in the German section
 2. Dom knigi, main branch (rating: 4/5)
  Good selection on language. Go to the second floor. Translation studies have an own shelf close to the German section.
 3. Book shops (not public) at the Moscow State University, Faculty of Philology, ground floor (rating 3/5)

Other book shops that were checked are not generally bad and might be good for books on other fields, see comments:

Check also the exhaustive Rudimimo State Library of Foreign Literature which has amongst others a linguistic department on the 2nd floor. Membership is free of charge.

Ud over tilføjelserne Zotero og LibX vil jeg anbefale nogle plugins for browsernes søgemaskinefelt.

På hjemmesiden Mycroft Project - Search Engine Plugins - Dictionaries kan der installeres 30 forskellige søgeplugins, der er relevante for russisk.

Tilbuddet omfatter korpora, en- og fleresproglige ordbøger samt skriftkonvertere.

Copyright © 2006-2017 Martin Podolak. Alle rettigheder reserveret.