Einige Referate, Handouts, Artikel u.ä. zu den Themen Osteuropastudien, Slavistik und Übersetzungswissenschaften.

Masterarbeit The Case of hodit' in Parallel Corpora

This study will examine the prefixed derivates from the verb of motion (VoM) ходить and analyse their translations to German by focusing on the problem of determining the correct meaning of individual forms and possible irregularities in the translation.

The study shows that prefixed verbs that are otherwise identical can be homonyms with meanings that are independent from each other. This is because of the different grammatical and lexical processes that have accordingly led to an ambiguous form. The goal of this thesis is to begin by illustrating the problem of homonymy of forms caused by aspect and aktionsart. After having done so, the issue will be considered in light of the problems that can arise in the comprehension and translation of homonymous forms by analysing actual text material from Russian text corpora. I will endeavour to locate regularities in their translation and thereby examine the demands on theory and corpora.

The analysis will also investigate how effectively the theoretical background of Isačenko’s theory on aspect and aktionsart can be applied to corpus linguistics.

A showcase of my corpus database may be accessed at podolak.net/thesis.

Hier die Masterbeit im Katalog der Dänischen Königlichen Bibliothek.

Masterarbeit herunterladen

I denne fremstilling vil jeg gøre rede for de sproginterne sprogforandringsprocesser i russisk, som vedrører morfologien, mens det i mange tilfælde er nødvendigt at inddrage faktorer fra de andre sprogplan som fx syntaks eller pragmatik og sprogeksterne faktorer, for tilstrækkeligt at kunne forklare de aktuelle processer. Hovedvægten ligger på følgende tre områder: 1.) processer, som forøger sprogets analytiske træk frem for dets syntetiske til stigende analytiske; 2.) sprogforandring,som har sine grunde i sprogøkonomien og 3.) andre processer på grundlag af analogi.

Download artiklen

russisk-morfologi-sprogforandring.pdf

I denne opgave vil jeg kontrastivt redegøre for hvordan anglicismer indgår i russisk og i tysk på form- og betydningsmæssig plan dvs. hvilke forskelle og ligheder der kan konstateres ved lån fra det engelske kildesprog mellem de to målsprog. Der koncentreres udelukkende på sprogfænomener som er relevante for skriftsproget, dvs. at jeg vil behandle spørgsmål omkring anglicismernes udtale i de to målsprog kun, hvor disse berører ortografien eller orddannelsen.

Først vil jeg koncentrere mig om anglicismer i deres sproghistorisk aspekt, på hvornår, hvordan og på hvilken omfang engelsk påvirkede tysk og russisk i løbet af tiden for at prøve at vise grundene til denne indflydelse.

Derefter vil jeg redegøre for regelmæssigheder og problemer vedrørende låneordenes formal integration til målsprogenes morfologiske og syntaktiske system, og fremstille semantikkens rolle i låneprocessen.

Download artiklen

anglicismer-i-tysk-og-russisk.pdf

Diese dänischsprachige Arbeit möchte, exemplarisch anhand der russischen Verben der Fortbewegung (BV) und ihrer Übersetzung von und ins Deutsche, die übersetzungswissenschaftliche Frage nach der Äquivalenz aufwerfen, sowohl um bestehende und denkbare Möglichkeiten der Verwendung von Parallelkorpora zur diesbezüglichen Erkenntnisgewinnung aufzuzeigen, als auch umgekehrt diese Erkenntnisse auf ihre Nutzbarkeit im Rahmen der Korpuslinguistik hin zu überprüfen.

Mithilfe von aus Parallelkorpora gewonnenen Beispielen aus Literaturübersetzungen, wird für den nachzuvollziehenden Übersetzungsprozess zunächst festgestellt, dass einerseits die im Deutschen nicht vorhandene paarweise funktionell-semantische Unterscheidung zwischen determinierten und indeterminierten BV, andererseits die im Russischen verbreitete Tendenz zur Hervorhebung von Aktivitäten im Gegensatz zur von im Deutschen üblichen sprachlichen Bevorzugung von Zuständen zuerst eine Bestimmung der zu übersetzenden Bedeutung nötig macht.

Die anschließende qualitative Untersuchung verschiedener Übersetzungen von BV legt empirisch dar, wie die der Determiniertheit bzw. Indeterminiertheit innewohnenden, abstrakte Bedeutungen die im Übersetzungsprozess obligatorische Wahl entweder des einen oder des anderen BV beeinflussen, beziehungsweise inwieweit diese Bedeutungen bei der Übersetzung ins Deutsche zum Tragen kommen.

Um die Einschränkungen und Möglichkeiten, die die Parallelkorpuslinguistik bietet, zu beleuchten, wird abschließend mithilfe einiger Gedankenexperimente der Frage nachgegangen, auf welche Weise die Kategorie der BV mit Parallelkorpora auch quantitativ untersucht werden könnte.

Artikel herunterladen

russiske-bevaegelsesverber_tysk-oversaettelse.pdf

Tyske fortidskategorier i tysk-russisk og russisk-tysk litteraturoversættelse

med særlig henblik på tysk perfektum og pluskvamperfektum

Synopsis

Formålet med denne undersøgelse er, at kontrastivt belyse specifikke fænomener og problemer i litterær oversættelse mellem tysk og russisk. Drejningspunktet ligger i de tyske indikative præteritums verbformer, med særlig henblik på perfektum og pluskvamperfektum.

Med hjælp af både russiske og tyske skønlitterære eksempler fremlægges sprogenes forskelle i at betegne handlinger i fortid med særlig henblik til det russiske aspekt-tempus system.

English abstract

This article deals on problems in translation of German to Russian fictional literature and vice versa. The main focus is on German indicative past tense forms of verbs, particularly with regard to perfect and pluperfect, and its respective Russian counterpart.

The differences between the German past tense and the Russian aspect-tense systems will be identified with examples from Russian and German originals and their translations.

Download artiklen

fortidskategorier-tysk-russisk.pdf

Copyright © 2006-2017 Martin Podolak. Alle Rechte vorbehalten.