Tyske fortidskategorier i tysk-russisk og russisk-tysk litteraturoversættelse

med særlig henblik på tysk perfektum og pluskvamperfektum

Synopsis

Formålet med denne undersøgelse er, at kontrastivt belyse specifikke fænomener og problemer i litterær oversættelse mellem tysk og russisk. Drejningspunktet ligger i de tyske indikative præteritums verbformer, med særlig henblik på perfektum og pluskvamperfektum.

Med hjælp af både russiske og tyske skønlitterære eksempler fremlægges sprogenes forskelle i at betegne handlinger i fortid med særlig henblik til det russiske aspekt-tempus system.

English abstract

This article deals on problems in translation of German to Russian fictional literature and vice versa. The main focus is on German indicative past tense forms of verbs, particularly with regard to perfect and pluperfect, and its respective Russian counterpart.

The differences between the German past tense and the Russian aspect-tense systems will be identified with examples from Russian and German originals and their translations.

DownloadDOI

© 2006-2023 Мартин Подолак. Все права защищены.
Вверх