printvenlig / PDF

Noget den Europæiske Union har at fortælle om mit fremtidige erhverv:

Sprogindustrien er mindre hårdt ramt af den økonomiske krise end andre sektorer, fremgår det af en undersøgelse foretaget for Europa-Kommissionen. Undersøgelsen, som er den første af sin art, hvor størrelsen af sprogindustrien i EU analyseres, omfatter oversættelse og tolkning, lokalisering og globalisering, tekstning og eftersynkronisering, sprogteknologiske værktøjer og sprogundervisning. Ifølge undersøgelsen var sprogindustriens omsætning i EU 8,4 mia. EUR i 2008. Den forventes at vokse med mindst 10 % årligt i de kommende år og at nå op på mellem 16,5 og 20 mia. EUR i 2015. Det er dermed en af de industrier i EU, der har den højeste vækstrate. [...] (Kilde: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1828&format=HTML&aged=0&language=DA)

Undersøgelsen blev præsenteret på en konference, som kan ses her (Flash / Quicktime)

Selve undersøgelsen findes her (PDF)

Copyright © 2006-2024 Martin Podolak. Alle rettigheder reserveret.
Til toppen